ჩაწერეთ რეგისტრაციის დროს მითითებული პირადი ნომერი