გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1981
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Петелин В.В.
 • გამომცემლობა:
  Сов.Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Клычкова С.
 • გამომცემლობა:
  Сов.Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Курчаткин А.
 • გამომცემლობა:
  Сов.Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Кожевников В.
 • გამომცემლობა:
  Сов.Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Кожевников В.
 • გამომცემლობა:
  Сов.Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Колунцев Ф.
 • გამომცემლობა:
  Сов.Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Кочетков В.
 • გამომცემლობა:
  Сов.Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Конецкий В.В.
 • გამომცემლობა:
  Сов.Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Конецкий В.В.
 • გამომცემლობა:
  Сов.Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  გოგოჭური დავით
 • გამომცემლობა:
  საბჭოთა საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ქუთათელი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  გიგაშვილი ვ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  2006
 • ავტორი:
  есенин с.
 • გამომცემლობა:
  детская лит.
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  ასათიანი,ლ
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.მწერალი
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  "Пол. Лит…"
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Азери С.
 • გამომცემლობა:
  Молодая гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  молод.гвар.
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  წოწკოლაური დავით
 • გამომცემლობა:
  თსუ
 • გამოცემის წელი:
  1982