გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1953
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  წიგნის პალატა
 • გამოცემის წელი:
  1992
 • ავტორი:
  Толстой Л.Н.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  ცვაიგი შ.
 • გამომცემლობა:
  პალიტრა L
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Москва
 • გამოცემის წელი:
  1953
 • ავტორი:
  შატბერაშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  როულინგი,ჯ.რ.რ
 • გამომცემლობა:
  ქარჩხაძე
 • გამოცემის წელი:
  2011
 • ავტორი:
  Турова А.
 • გამომცემლობა:
  Медицина
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ჭიჭინაძე რ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Бакланов Г.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит
 • გამოცემის წელი:
  1983