გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1978
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  შილაკაძე მ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  რუსთაველი შ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  რუსთაველი შ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  არაბული ა.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  კერესელიძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  კერესელიძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  რატიანი ზ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1995
 • ავტორი:
  რატიანი ზ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1995
 • ავტორი:
  კუპრინი. ა
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  Стерхин Ю.
 • გამომცემლობა:
  Военное Издателсво
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  "Сов.Энциклопедия"
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  ჩიქობავა ა.
 • გამომცემლობა:
  თსუ
 • გამოცემის წელი:
  1946
 • ავტორი:
  Толстой Л.Н.
 • გამომცემლობა:
  Художественная Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Behachel Otto
 • გამომცემლობა:
  Max Hueber
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Воен. Издат.
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  გეგეჭკორი გ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვე
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Лавренев Б.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литература М
 • გამოცემის წელი:
  1963