გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1982
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Скотт В.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Толстой Л.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Ефремов И.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Федоров А.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  Лермонтов М.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Орбелиани С.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  Лордкипанидзе К.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  Гольдони К.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  данилевский г.
 • გამომცემლობა:
  худ. Лит
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  მანი თომას
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ჭილაია, სერგი
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Вишневский В.
 • გამომცემლობა:
  Сов. писатель
 • გამოცემის წელი:
  1953
 • ავტორი:
  Мопассан Г.Д.
 • გამომცემლობა:
  М.худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  მაცაბერიძე-პაპავა ი.
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  2006
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  ###
 • ავტორი:
  ჭავჭავაძე ი.
 • გამომცემლობა:
  სახელგამი
 • გამოცემის წელი:
  1955