გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1989
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ისაკაძე ქ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქა-ლო
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  კასრაძე დ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქა-ლო
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  კასრაძე ქ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქა-ლო
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  კერძევაძე ე.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქა-ლო
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კლდიაშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქა-ლო
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  მგელაძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქა-ლო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  სულაბერიძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქა-ლო
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  ლებანიძე მ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქა-ლო
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  ლებანიძე მ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქა-ლო
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Дмитриев Ю.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ტაბიძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  უნივერსალი
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  Левин М.
 • გამომცემლობა:
  Искусство
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Вардавелидзе Б.
 • გამომცემლობა:
  Тбилисск.Универс.
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Максимов С.
 • გამომცემლობა:
  Музыка
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  თორდუა ვლ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვე
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  შალამბერიძე,გ.
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნივერსიტ.გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  დოსტოევსკი,ფიოდორ
 • გამომცემლობა:
  პალიტრა L
 • გამოცემის წელი:
  2016