გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1984
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Бальзак О.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  ჯიბუტი ვ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.მწერალი
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  ლოლაძე დ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ჩაჩავა ნ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.მწერ.
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  ლებანიძე ე.
 • გამომცემლობა:
  ეროვნული მწერლ.
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  ენუქიძე ზ.
 • გამომცემლობა:
  "ივერია"
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Алегрия Ф.
 • გამომცემლობა:
  Художественная лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  სულაკაური ა.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  გორგანელი ვ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1970