გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1986
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  გელოვანი ა.
 • გამომცემლობა:
  კპ. ცკ-ის გამ-ბა.
 • გამოცემის წელი:
  წ.გ.
 • ავტორი:
  ტალიაშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  Чехов А.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  მელაშვილი კ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  პუშკინი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბ.ლიტ.სახ.გამ. 1954
 • გამოცემის წელი:
  წ.გ.
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  просв.
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჭეიშვილი რ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  გალვანი მ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  გამბა ჟ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1987