გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1962
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  დოლიძე ვ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნ.აკად.
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  Алмазов Б.
 • გამომცემლობა:
  Детская лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Большая Сов.энцикл.
 • გამოცემის წელი:
  1949
 • ავტორი:
  ბაქანიძე ო.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Лиханов А.
 • გამომცემლობა:
  Детск.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Цвейг С.
 • გამომცემლობა:
  Худож.лит
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  დოჯი მ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Белиашвили А.
 • გამომცემლობა:
  Лит. да хеловнеба
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ნიჟარაძე-მაჭავარიანი ჟ.
 • გამომცემლობა:
  None
 • გამოცემის წელი:
  2007
 • ავტორი:
  Рекемчук А.
 • გამომცემლობა:
  Худож.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1977