გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1991
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  კოდუა ე.
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  გოგიბერიძე მ.
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  დანელია ს
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  თევზაძე გ
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  გოგიბერიძე მ.
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  Толстой Л.Н
 • გამომცემლობა:
  Худож.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1950
 • ავტორი:
  კუკრიჯი ე.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Воениздат.
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  კომახიძე თ.
 • გამომცემლობა:
  აჭარა
 • გამოცემის წელი:
  1993
 • ავტორი:
  მეტრეველი გ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  პუშკინი ალ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  ბუბაშვილი ლ.
 • გამომცემლობა:
  უსტარი
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Советс. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1939