გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1983
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  კოდუა ე.
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  გოგიბერიძე მ.
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  დანელია ს
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  თევზაძე გ
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  გოგიბერიძე მ.
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ლომისი
 • გამოცემის წელი:
  1996
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Сов. Энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  "ოჯახის მკურნ."
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  სიხარულიძე კ.
 • გამომცემლობა:
  საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  მრევლიშვილი მიხ.
 • გამომცემლობა:
  სახ.გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1953
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.М.
 • გამომცემლობა:
  Москва
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  ჯოისი ჯ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ჯაფარიძე რ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  დადიანი შ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1958