გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1960
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  каетан и.
 • გამომცემლობა:
  худ.лит
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  толстой л.
 • გამომცემლობა:
  худ.лит
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  толстой л.
 • გამომცემლობა:
  худ.лит
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  колас я.
 • გამომცემლობა:
  худ.лит
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  ардаматский в.
 • გამომცემლობა:
  худ.лит
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  мележ и.
 • გამომცემლობა:
  худ.лит
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  яновский ю.
 • გამომცემლობა:
  худ.лит
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  яновский ю.
 • გამომცემლობა:
  худ.лит
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  яновский ю.
 • გამომცემლობა:
  худ.лит
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  გიდელი ა.
 • გამომცემლობა:
  ქართ. ბიოგრ. ცენტრი
 • გამოცემის წელი:
  2011
 • ავტორი:
  Кольцов А.В.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  ჩხიკვაძე ვანო
 • გამომცემლობა:
  "ნაკადული"
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  ხახუტაიშვილი დ.
 • გამომცემლობა:
  ,,მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Золя Э.
 • გამომცემლობა:
  Худ. Лит.
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  Нежный А.
 • გამომცემლობა:
  мол.гваардия
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Прогресс
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  გრეჩკო ა
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1971