გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 2004
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ლაზვიაშვილი ნ.
 • გამომცემლობა:
  მერიდიანი
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  ნადირაძე ე.
 • გამომცემლობა:
  მერიდიანი
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  ქეშელაშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  მერიდიანი
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  ხორავა ა. და სხვა
 • გამომცემლობა:
  მერიდიანი
 • გამოცემის წელი:
  2006
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  მერიდიანი
 • გამოცემის წელი:
  2009
 • ავტორი:
  ზენაიშვილი გ.და სხვა
 • გამომცემლობა:
  მერიდიანი
 • გამოცემის წელი:
  2011
 • ავტორი:
  ხორავა ა. და სხვა
 • გამომცემლობა:
  მერიდიანი
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  სიხარულიძე ა.
 • გამომცემლობა:
  მერიდიანი
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  ნადირაძე ე.
 • გამომცემლობა:
  მერიდიანი
 • გამოცემის წელი:
  2009
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Советский писатель
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  თაგორი რ.
 • გამომცემლობა:
  "პალიტრა L"
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  ასათიანი ლ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ. მწერალი
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  Перцов В.
 • გამომცემლობა:
  Советс. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1951
 • ავტორი:
  Кодзяс К. М.
 • გამომცემლობა:
  Прогресс
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  ს.ქეთელაური
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  ვაისბერგერი ლ.
 • გამომცემლობა:
  "პალიტრა L"
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  ვარლამიშვილი ი., ნუცუბიძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Бол. Сов энц.
 • გამოცემის წელი:
  1957