გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1989
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  იოსელიანი ა.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  მიქაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  გიორგიძე გ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ლორია ა.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  ფილაური ი.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1997
 • ავტორი:
  ავალიანი ს.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  ბუაჩიძე თ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ნუცუბიძე შ
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  ნუცუბიძე შ
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Диккенс Ч.
 • გამომცემლობა:
  Художественная лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Каверин В.
 • გამომცემლობა:
  Советс. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Лаврецкий И.
 • გამომცემლობა:
  Молод.гвард.
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Ломтатидзе Ч.
 • გამომცემლობა:
  Мерани
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ჯაფარიძე რ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.М.
 • გამომცემლობა:
  Наука
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  ამირეჯიბი ჭ.
 • გამომცემლობა:
  ჭაბუა
 • გამოცემის წელი:
  2003
 • ავტორი:
  ყაზბეგი ალ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  Быков В.
 • გამომცემლობა:
  Лениздат
 • გამოცემის წელი:
  1981