გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1950
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ნუცუბიძე შ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნ.აკად.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  უზნაზე დ
 • გამომცემლობა:
  მეცნ.აკად.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  უზნაზე დ
 • გამომცემლობა:
  მეცნ.აკად.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  კეცხოველი ნ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნ.აკად.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1959
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  მეცნ.აკად.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1951
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  მეცნ.აკად.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1953
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  მეცნ.აკად.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  მეცნ.აკად.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  მეცნ.აკად.გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  სანიკიძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1993
 • ავტორი:
  Бальзак О.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Короленко В.
 • გამომცემლობა:
  Худож.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1954
 • ავტორი:
  Крымов Ю.
 • გამომცემლობა:
  Москва
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  ბარამიძე რ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  წიგნიერი
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  გ.ნახუცრიშვილი
 • გამომცემლობა:
  საარი
 • გამოცემის წელი:
  2002
 • ავტორი:
  ქომეთიანი ნ.
 • გამომცემლობა:
  უნივერსიტ.გამ
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  სენკევიჩი ჰ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1977