გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 2008
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  მიქაბერიძე მ.
 • გამომცემლობა:
  "დია"
 • გამოცემის წელი:
  2005
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  "დია"
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  "დია"
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  "დია"
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  "დია"
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  "დია"
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  მიქაბერიძე მ.
 • გამომცემლობა:
  "დია"
 • გამოცემის წელი:
  2005
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Художественная лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  როჟნოვი ვ.
 • გამომცემლობა:
  საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ხეთერელი თ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  სიხარულიძე კ.
 • გამომცემლობა:
  საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  მიცკევიჩი ა.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  ხალვაში ფ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  გეწაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  თეატრ.საზ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  კლდიაშვილი დ.
 • გამომცემლობა:
  თბ უნ-ტის გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1991