გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1989
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Скотт В.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Толстой Л.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Ефремов И.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Федоров А.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  Лермонтов М.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Орбелиани С.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  Лордкипанидзе К.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  Гольдони К.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  გვრიტიშვილი დ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  ბერაძე,ნ.
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  ლაშქარაძე დ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართ.
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  ღეჩუაშვილი ნ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Гамсахурдиа К
 • გამომცემლობა:
  Мерани
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  გამომცემლობის გარეშე
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  Велиев С.
 • გამომცემლობა:
  Воениздат
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Инанишвили Р.
 • გამომცემლობა:
  дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  კონოპნიცკა მ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1986