გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1989
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Надареишвили Г.
 • გამომცემლობა:
  Саб.Сак.
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  Надареишвили Г.
 • გამომცემლობა:
  Саб.Сак.
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  Беридзе Г.
 • გამომცემლობა:
  Саб.Сак.
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Пипия Г.
 • გამომცემლობა:
  Саб.Сак.
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  Беридзе Г.
 • გამომცემლობა:
  Саб.Сак.
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Пипия Г.
 • გამომცემლობა:
  Саб.Сак.
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  Цкитишвили К.
 • გამომცემლობა:
  Саб.Сак.
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Бабалашвили И.
 • გამომცემლობა:
  Саб.Сак.
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Кортуа Н.
 • გამომცემლობა:
  Саб.Сак.
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  მუმლაძე,ტ.
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  2015
 • ავტორი:
  Алексеев Михаил
 • გამომცემლობა:
  Мол.гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  соловьёв л.
 • გამომცემლობა:
  худлит
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  თოფურია,ა
 • გამომცემლობა:
  სახელგამი
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  Бальзак О
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  კალანდაძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  "მერანი"
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  მიწიშვილი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ინტელექტი
 • გამოცემის წელი:
  2006
 • ავტორი:
  სპილეინი მ.
 • გამომცემლობა:
  სამშობლო
 • გამოცემის წელი:
  1991