გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1978
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Андреев А.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Андреев Л. Н.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Антокольский П.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  Андреев А.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Андреев Л. Н.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Антокольский П.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  Шевченко Т.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  Арагон
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  Шевченко Т.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  ნატროშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Мол.гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  ალავიძე დავით
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  ЧАРКВИАНИ ДЖАНСУГ
 • გამომცემლობა:
  МЕРАНИ
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  ჰესე ჰ.
 • გამომცემლობა:
  "ინტელექტი"
 • გამოცემის წელი:
  2007
 • ავტორი:
  Кольцов А.В.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  კრემლიოვი ს.
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  ადამია ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  გელაშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  ბ.სულაკაური
 • გამოცემის წელი:
  2015