გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1967
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Андреев А.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Андреев Л. Н.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Антокольский П.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  Андреев А.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Андреев Л. Н.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Антокольский П.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  Шевченко Т.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  Арагон
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  Шевченко Т.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  Першиц А., Монгайт А.
 • გამომცემლობა:
  Высшая школа
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  ავრელიუსი მ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Карнеги Д.
 • გამომცემლობა:
  Комета
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  მახარაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  უნივერსიტ.გამ.
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  ვეფხვაძე თ.
 • გამომცემლობა:
  ცის ნამი
 • გამოცემის წელი:
  წ.გ.
 • ავტორი:
  Kiss G.Miklos
 • გამომცემლობა:
  Bauverlag
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  სულაბერიძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ-ლო
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  ჟიდი,ა
 • გამომცემლობა:
  ინტელექტი
 • გამოცემის წელი:
  2008