გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1976
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Робсон Поль
 • გამომცემლობა:
  Мол.гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  Спендиарова М.
 • გამომცემლობა:
  Мол.гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Мол.гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Зимянин В.М.
 • გამომცემლობა:
  Мол.гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  Лиепа М.
 • გამომცემლობა:
  Мол.гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Яунзем И.П.
 • გამომცემლობა:
  Мол.гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Пастура Ф.
 • გამომცემლობა:
  Мол.гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Теодор-Валенси
 • გამომცემლობა:
  Мол.гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  Бажанов Н.Д.
 • გამომცემლობა:
  Мол.гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  კოტეტიშვილი ვ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  დიუმა,ა.
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  Герман Ю.
 • გამომცემლობა:
  Худ. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ზანდუკელი მიხეილ
 • გამომცემლობა:
  საბჭ. საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  ჯავახიშვილი მ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  Пехливанова К.
 • გამომცემლობა:
  Русский язык
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  სანდრო პაპა
 • გამომცემლობა:
  ეთნოპოლიტიკ
 • გამოცემის წელი:
  2008