გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1986
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Андреев А.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Андреев Л. Н.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Антокольский П.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  Андреев А.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Андреев Л. Н.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Антокольский П.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  Шевченко Т.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  Арагон
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  Шевченко Т.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  იელინეკი ე.
 • გამომცემლობა:
  ინტელექტი
 • გამოცემის წელი:
  2011
 • ავტორი:
  მერიმე,პ
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  აბულაშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ. საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  პალიტრა ლ
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  გელოვანი ა.
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  гроссман л.
 • გამომცემლობა:
  худ. Лит
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Корчеганов В.
 • გამომცემლობა:
  дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Молодая гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  ამაღლობელი ი.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1982