გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1966
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ლიტ.და ხელოვნ.
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  ლაისტი ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტ.და ხელოვნ.
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  აბაკელია თ.
 • გამომცემლობა:
  ლიტ.და ხელოვნ.
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  რუსთაველი შ.
 • გამომცემლობა:
  ლიტ.და ხელოვნ.
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  აბაშიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ლიტ.და ხელოვნ.
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  ბარნოვი ვ.
 • გამომცემლობა:
  ლიტ.და ხელოვნ.
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  ბარნოვი ვ.
 • გამომცემლობა:
  ლიტ.და ხელოვნ.
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  ბარნოვი ვ.
 • გამომცემლობა:
  ლიტ.და ხელოვნ.
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ლიტ.და ხელოვნ.
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  ღვინჯილია ჯ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  ქოიავა მ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  პეგასი
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  Казбеги А.
 • გამომცემლობა:
  Мерани
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ბაგრატიონი ი.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Алексин А.
 • გამომცემლობა:
  Молодая гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  ჯაფარიძე რ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  გურამიშვილი დ.
 • გამომცემლობა:
  საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1992
 • ავტორი:
  კავლელაშვილი ე.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1984