გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1976
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Сароян У.
 • გამომცემლობა:
  Высшая школа
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Высшая школа
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Высшая школа
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Арбекова Т.И.
 • გამომცემლობა:
  Высшая школа
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Высшая школа
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Soshalskaya V. I.
 • გამომცემლობა:
  Высшая школа
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Kuzmicheva T.N.
 • გამომცემლობა:
  Высшая школа
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  Петрова А.В.
 • გამომცემლობა:
  Высшая школа
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Сароян У.
 • გამომცემლობა:
  Высшая школа
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Гончаров И.
 • გამომცემლობა:
  Худ. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Жуковский М.А.
 • გამომცემლობა:
  Медицина
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Муравьев А. Сахаров А.
 • გამომცემლობა:
  Просвещение
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Академии наук Укр.СССР
 • გამოცემის წელი:
  1954
 • ავტორი:
  სტანდიუკი ი.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Лесков Н.С.
 • გამომცემლობა:
  Художест.Литер.
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  ფაშანგი
 • გამომცემლობა:
  სახელგამი
 • გამოცემის წელი:
  1935
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ტექნ. უნ-ის გამ-ბა
 • გამოცემის წელი:
  1998