გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1983
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Некрасов Н.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  Некрасов Н.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Приходько В.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  Сапгир Г.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  Сатуновский Я.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Скучайте Р.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  ჭილაია ს.
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  1954
 • ავტორი:
  Ибн Сина Абуали (авицена)
 • გამომცემლობა:
  Ташкент: Фан
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  ანასაშვილი მ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  კასილი. ლ
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  ბასლანიძე ა.
 • გამომცემლობა:
  მერიდიანი
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  Крашевский Ю.
 • გამომცემლობა:
  Худ. Лит.
 • გამოცემის წელი:
  1956
 • ავტორი:
  Дюбуа У.
 • გამომცემლობა:
  иностр.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  есенин с.
 • გამომცემლობა:
  советская россия
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Диккенс Ч.
 • გამომცემლობა:
  Гослитиздат
 • გამოცემის წელი:
  1958