გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1985
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ათანელოვი ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Овчаренко А.И.
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Горкий М.
 • გამომცემლობა:
  Наука
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ურჯუმელაშვილი, ვანო
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  გუბლია გ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Ломоносов М.В.
 • გამომცემლობა:
  Советс.Россия
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  კაჭახიძე.გ
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Дружиниа В.
 • გამომცემლობა:
  Сов. писатель
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Толстой Л.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Худож.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1983