გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1991
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  გაფრინდაშვილი მ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  2004
 • ავტორი:
  ქეი ქაუსი
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  მილიადისი ი.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  რუსთაველი შ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ჭავჭავაძე ი.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  შარაშენიძე ზ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  ანთელავა ი.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Моэм У.С.
 • გამომცემლობა:
  Радуга
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  კურტანიძე დ.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  Жидков С.
 • გამომცემლობა:
  Детская лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Салтыков-щедрин
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  Гофман Г.
 • გამომცემლობა:
  Военное издател
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Сергеев-Ценский
 • გამომცემლობა:
  Сов.рос.
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  Кегаль И.
 • გამომცემლობა:
  Мир
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  ასათიანი ვ.
 • გამომცემლობა:
  საქ.მეცნ.აკად.
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  Толстой А.
 • გამომცემლობა:
  Детская лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1981