გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1987
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Лермонтов М.Ю.
 • გამომცემლობა:
  "Наука"
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Юткевич С.
 • გამომცემლობა:
  "Наука"
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Гончаров И.А.
 • გამომცემლობა:
  "Наука"
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.М.
 • გამომცემლობა:
  "Наука"
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.М.
 • გამომცემლობა:
  "Наука"
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.М.
 • გამომცემლობა:
  "Наука"
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.М.
 • გამომცემლობა:
  "Наука"
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.М.
 • გამომცემლობა:
  "Наука"
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.М.
 • გამომცემლობა:
  "Наука"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  ბარათაშვილი ნ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭოთა საქარ.
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  კობერიძე კ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  быков в.
 • გამომცემლობა:
  сов. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  გომართელი თ.
 • გამომცემლობა:
  თსუ
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  პრუსი ბ.
 • გამომცემლობა:
  საქართველოს მაცნე
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  შექსპირი უ;
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  Штейнпресс Б.С.
 • გამომცემლობა:
  Госмузиздат
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Bartok B.
 • გამომცემლობა:
  Editio musica
 • გამოცემის წელი:
  1950
 • ავტორი:
  Бальзак О.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1960