გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1984
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Миронов Г.
 • გამომცემლობა:
  Мол. гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Яновская М.
 • გამომცემლობა:
  Мол. гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.
 • გამომცემლობა:
  Мол. гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Изюмский Б.
 • გამომცემლობა:
  Мол. гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Блок А.
 • გამომცემლობა:
  Мол. гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Быков В.
 • გამომცემლობა:
  Мол. гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  Брюсов В.
 • გამომცემლობა:
  Мол. гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Семаго Л.
 • გამომცემლობა:
  Мол. гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Топачевский А.
 • გამომცემლობა:
  Мол. гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ბაიაძე ვ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ჯავახაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  იმპერია
 • გამოცემის წელი:
  2005
 • ავტორი:
  ბორისოვი ლ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  Кетлинская В.
 • გამომცემლობა:
  Советский писатель
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  просв.
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Худож. Литра.
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  შანიძე ა.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  ქურდაძე მ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1972