გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1985
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვ.
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  აბდალაძე ს.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვ.
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  აბრამიშვილი მ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვ.
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ადეიშვილი ნ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვ.
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  არჩილი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვ.
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ასათიანი ლ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვ.
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  ბარათაშვილი ნ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვ.
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  გრიშაშვილი ი.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვ.
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  გრიშაშვილი ი.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართვ.
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  ნონეშვილი ი.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ,,წიგნი+ერი,,
 • გამოცემის წელი:
  2015
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  გ.გ.
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  ნადირაძე. ჯ
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ხეთერელი თ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართ
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Кони А.Ф.
 • გამომცემლობა:
  М.Юрид.Лит.
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  Крон А.
 • გამომცემლობა:
  Советс. Писатель
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  ბორუტა,კ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  გორგანელი.ვ
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ
 • გამოცემის წელი:
  1973