გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 2013
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  აფრიდონიძე,შ.
 • გამომცემლობა:
  ბ.სულაკაურის გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  2009
 • ავტორი:
  ჰეროდიტე
 • გამომცემლობა:
  ბ.სულაკაურის გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  2007
 • ავტორი:
  მონტეფიორე საიმონ
 • გამომცემლობა:
  ბ.სულაკაურის გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  2012
 • ავტორი:
  მაკიაველი,ნ.
 • გამომცემლობა:
  ბ.სულაკაურის გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  ჯეიმზი,ე.
 • გამომცემლობა:
  ბ.სულაკაურის გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  2015
 • ავტორი:
  ტოლკინი,ჯ.
 • გამომცემლობა:
  ბ.სულაკაურის გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  2009
 • ავტორი:
  პულმანი,ფ.
 • გამომცემლობა:
  ბ.სულაკაურის გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  2009
 • ავტორი:
  გოლდინგი,უ.
 • გამომცემლობა:
  ბ.სულაკაურის გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  2003
 • ავტორი:
  მაოძედუნი
 • გამომცემლობა:
  ბ.სულაკაურის გამომც.
 • გამოცემის წელი:
  2007
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Наука
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  ქირია ჯ.
 • გამომცემლობა:
  საარი
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  ინანიშვილი რ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ბარნოვი,ვ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.მწერალი
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  ცირამუა. ბ
 • გამომცემლობა:
  საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  2001
 • ავტორი:
  ჯანგულაშვილი თ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Радзинский Эдвард
 • გამომცემლობა:
  Моск.рабочий
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ალმამატერ
 • გამოცემის წელი:
  1995