გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1986
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Шулгунов,Н. и др.
 • გამომცემლობა:
  М. Худож. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  Шулгунов,Н. и др.
 • გამომცემლობა:
  М. Худож. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  Шулгунов,Н. и др.
 • გამომცემლობა:
  М. Худож. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  Шулгунов,Н. и др.
 • გამომცემლობა:
  М. Худож. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  Грибоедов,А.
 • გამომცემლობა:
  М. Худож. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Белинский,В.
 • გამომცემლობა:
  М. Худож. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Белинский,В.
 • გამომცემლობა:
  М. Худож. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Белинский,В.
 • გამომცემლობა:
  М. Худож. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Белинский,В.
 • გამომცემლობა:
  М. Худож. лит.
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  შარაძე, გ
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ბეროძე.რ
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Taylor E.
 • გამომცემლობა:
  Bloomsbury
 • გამოცემის წელი:
  2005
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართ
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  ბექაია მ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Некрасов Н.
 • გამომცემლობა:
  правда
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  ფშაველა. ვ
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Молчанов Н.
 • გამომცემლობა:
  Молод.гвард.
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Данко П.Е.
 • გამომცემლობა:
  Высшая школа
 • გამოცემის წელი:
  1974