გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1986
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Иванов В.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Андроников И.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  Книпович Е.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Цветаева А.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Макогоненко Г.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Алексин А.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Алексеев М.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Айвазиян А.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Адамович А.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  Орджоникидзе В.
 • გამომცემლობა:
  дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  рутько а.
 • გამომცემლობა:
  детская лит.
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  яновский ю.
 • გამომცემლობა:
  совет.пис.
 • გამოცემის წელი:
  1951
 • ავტორი:
  Saint-Exupery A.
 • გამომცემლობა:
  Èditions Du Progrès
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  Гамсахурдия К.
 • გამომცემლობა:
  лит.да хеловн.
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  ფუტკარაძე ი.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  გელოვანი ა.
 • გამომცემლობა:
  ცოდნა
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Толстой А.
 • გამომცემლობა:
  мол.гвард.
 • გამოცემის წელი:
  1980