გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1989
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Иванов В.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Андроников И.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1955
 • ავტორი:
  Книпович Е.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Цветаева А.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Макогоненко Г.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Алексин А.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Алексеев М.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Айвазиян А.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Адамович А.
 • გამომცემლობა:
  сов.писатель
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  პეტეფი შანდორ
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  ბათიაშვილი გურამ
 • გამომცემლობა:
  საარი
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  Дубровин В.
 • გამომცემლობა:
  дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  კენდელი ე.
 • გამომცემლობა:
  დიოგენე
 • გამოცემის წელი:
  2014
 • ავტორი:
  სანიკიძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Сартаков С.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литература М
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  Тимошенко Л.Н.
 • გამომცემლობა:
  Просвещение
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Гурьян О.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1966