გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1981
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ს.გუგუნავა
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  ყურაშვილი ფ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  კალანდაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  კალანდაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  კალანდაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ობოლაძე უ
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ნორაკიძე ვლ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ბანძელაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Молодая Гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ივანიცკი თ. ქოიავა ვ.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  კოსტავა ი.
 • გამომცემლობა:
  "ჯისიაი"
 • გამოცემის წელი:
  2003
 • ავტორი:
  რამიშვილი დ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Худож.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1967
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Русск. Язык
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ცომაია ა.
 • გამომცემლობა:
  None
 • გამოცემის წელი:
  2000