გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1961
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ხეთერელი ც.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ჭილაია ს.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  სანიკიძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ურუშაძე აკ.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  მირიანაშვილი მ.,ავალიანის.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ევგენიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  მიქაბერიძე ალ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1949
 • ავტორი:
  მაღრაძე ე.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  Стельмах М.
 • გამომცემლობა:
  Художественная лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Шулц М.
 • გამომცემლობა:
  Худ. Лит.
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  იასაღაშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  გუმბათი
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  რაგჰავი რ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  კალანდაძე დ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  კპ ცკ-ის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1988
 • ავტორი:
  სამსონაძე ი.
 • გამომცემლობა:
  არეტე
 • გამოცემის წელი:
  2004