გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1940
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  полиграфкнига
 • გამოცემის წელი:
  1938
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  полиграфкнига
 • გამოცემის წელი:
  1940
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  полиграфкнига
 • გამოცემის წელი:
  1938
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  полиграфкнига
 • გამოცემის წელი:
  1940
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  полиграфкнига
 • გამოცემის წელი:
  1938
 • ავტორი:
  მერანი.
 • გამომცემლობა:
  მერანი.
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  баратынский е.а
 • გამომცემლობა:
  советский писатель
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  სსიპ გამოც.ეროვ.ცენტრი.
 • გამოცემის წელი:
  2009
 • ავტორი:
  ბენაშვილი დ.
 • გამომცემლობა:
  სახელგამი
 • გამოცემის წელი:
  წ.გ.
 • ავტორი:
  ფურმანოვი დ.
 • გამომცემლობა:
  სახელმწ.გამომ
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  квирквелия т.
 • გამომცემლობა:
  сабчота сакартв.
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ჯორჯაძე,ა
 • გამომცემლობა:
  თბილისის უნივერსიტეტი
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Сов.энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ბორხესი ხ.
 • გამომცემლობა:
  ინტელექტი
 • გამოცემის წელი:
  2016