გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 2000
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  იოსელიანი ა.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  მიქაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  გიორგიძე გ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ლორია ა.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  ფილაური ი.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1997
 • ავტორი:
  ავალიანი ს.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  ბუაჩიძე თ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ნუცუბიძე შ
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  ნუცუბიძე შ
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ლომაია ც.
 • გამომცემლობა:
  "ევრ.უნ-ტი"
 • გამოცემის წელი:
  2009
 • ავტორი:
  Гоголь Н.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Сабчота Сакартв.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  ქერაშვილი თ.
 • გამომცემლობა:
  "თობალისი"
 • გამოცემის წელი:
  2005
 • ავტორი:
  მინდაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1953
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Советс. Энциклоп.
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  Степанян Г.
 • გამომცემლობა:
  Айастан
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  კოკოჩაშვილი ვ.
 • გამომცემლობა:
  ცოდნა
 • გამოცემის წელი:
  1963