გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1971
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  იოსელიანი ა.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  მიქაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  გიორგიძე გ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ლორია ა.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  ფილაური ი.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1997
 • ავტორი:
  ავალიანი ს.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  ბუაჩიძე თ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ნუცუბიძე შ
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  ნუცუბიძე შ
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  გელაშვილი გ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  ერიომენკო ვ.
 • გამომცემლობა:
  საჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ლობჯანიძე დ.
 • გამომცემლობა:
  "უნივერსალი"
 • გამოცემის წელი:
  2010
 • ავტორი:
  კეკელიძე კ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  ბერიძე რ.
 • გამომცემლობა:
  ეროვნ.მწერლ.
 • გამოცემის წელი:
  2008
 • ავტორი:
  ინანიშვილი რ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  მელიქსეთ-ბეგი ლ.
 • გამომცემლობა:
  ფედერაცია
 • გამოცემის წელი:
  1938
 • ავტორი:
  ფრუიძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Велтистов Е.
 • გამომცემლობა:
  Детская лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1983