გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1978
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  კვასხვაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1952
 • ავტორი:
  წოწონავა ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ჰეგელი გ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1992
 • ავტორი:
  გიგაური რ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  დავით ეპისკოპოსი
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  Толстой Л.
 • გამომცემლობა:
  Художественная лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  ჭილაია ს.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  მაისურაძე თ.
 • გამომცემლობა:
  მალულა
 • გამოცემის წელი:
  1994
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Сов. Энциклопедия
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Абрамов Ф.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  Зощенко М.
 • გამომცემლობა:
  Детск.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ვორონკო პ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  გადელია ნ.
 • გამომცემლობა:
  ალაშარა
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  Виноградов А.
 • გამომცემლობა:
  Худ. Лит.
 • გამოცემის წელი:
  1988