გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1977
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  კიკვიძე ა.
 • გამომცემლობა:
  უნივერსიტ.გამ
 • გამოცემის წელი:
  1959
 • ავტორი:
  ჯავახიშვილი ივ.
 • გამომცემლობა:
  უნივერსიტ.გამ
 • გამოცემის წელი:
  1951
 • ავტორი:
  კიკვიძე ა.
 • გამომცემლობა:
  უნივერსიტ.გამ
 • გამოცემის წელი:
  1954
 • ავტორი:
  ალ.ყაზბეგი
 • გამომცემლობა:
  უნივერსიტ.გამ
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  აღმაშენებელი დ.
 • გამომცემლობა:
  უნივერსიტ.გამ
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ჭანტურიშვილი ს.
 • გამომცემლობა:
  უნივერსიტ.გამ
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  წერეთელი ა.
 • გამომცემლობა:
  უნივერსიტ.გამ
 • გამოცემის წელი:
  1992
 • ავტორი:
  წერეთელი ა.
 • გამომცემლობა:
  უნივერსიტ.გამ
 • გამოცემის წელი:
  1992
 • ავტორი:
  ზანდუკელი მ.
 • გამომცემლობა:
  უნივერსიტ.გამ
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  თბ.უნ-ტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  ზაქარაია პ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Мерани
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ჯაველიძე ე.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Ремарк Э.
 • გამომცემლობა:
  Худ.Лит.
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Надирадзе К.
 • გამომცემლობა:
  Худ. лит
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  კონჯარია ბ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Катаев В.
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  მაჭარძე ვ.
 • გამომცემლობა:
  სახელგამი
 • გამოცემის წელი:
  1957