გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1967
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ხეთერელი ც.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ჭილაია ს.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  სანიკიძე ლ.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ურუშაძე აკ.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  მირიანაშვილი მ.,ავალიანის.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ევგენიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  უნტის გამბა
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Искусство
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  რურუა ი.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  სტენდალი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  ლორთქიფანიძე კ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  Гамсахурдиа К.
 • გამომცემლობა:
  Мерани
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Мележ И.
 • გამომცემლობა:
  худ.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ტექნიკა და შრომა
 • გამოცემის წელი:
  1951
 • ავტორი:
  Лиханов А.
 • გამომცემლობა:
  Молодая Гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1987