გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1957
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  აბულაშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  დედა ენა
 • გამოცემის წელი:
  2002
 • ავტორი:
  ნათაძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ვერნი ჟ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  ჟღენტი ბ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Бол. Сов энц.
 • გამოცემის წელი:
  1954
 • ავტორი:
  Текэян В.
 • გამომცემლობა:
  Айпетрат
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  Тургенев И.
 • გამომცემლობა:
  Сов.писат.
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  Писемский А.
 • გამომცემლობა:
  Худ.лит.
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  გოგოლაძე თ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.მწერალი
 • გამოცემის წელი:
  1961