გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1978
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Текерей у.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литератураМ
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Гете И.В.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литератураМ
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  Гете И.В.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литератураМ
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Гете И.В.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литератураМ
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Гете И.В.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литератураМ
 • გამოცემის წელი:
  1975
 • ავტორი:
  Клейст Г.Ф.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литератураМ
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Веерт Г.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литератураМ
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  Гейне Г.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литератураМ
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  Гейне Г.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литератураМ
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Васильев Ф.П.
 • გამომცემლობა:
  Наука
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Без автора
 • გამომცემლობა:
  Худож. Лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1949
 • ავტორი:
  Диоп Б.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  პლუტარქე
 • გამომცემლობა:
  თსუ
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  დავითაძე ე.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  პინდაროსი
 • გამომცემლობა:
  ბ.სულაკაური
 • გამოცემის წელი:
  2013
 • ავტორი:
  Моруа А.
 • გამომცემლობა:
  Патриот
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  მიშველაძე რ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  2010