გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1985
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  Прус Б.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литература М
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Реймонт В.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литература М
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Реймонт В.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литература М
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  Даль В.И.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литература М
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Дангулов С.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литература М
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Дангулов С.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литература М
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  обзев И.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литература М
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  Каверин В.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литература М
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  Даль В.И.
 • გამომცემლობა:
  Худож.литература М
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  Гусакова М.
 • გამომცემლობა:
  Просвещение
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  Казакевич Эм.
 • გამომცემლობა:
  Детская литер.
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ქიქოძე გ.
 • გამომცემლობა:
  ,,მწიგნობარი"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  კუტუბიძე,მ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  Morris J.
 • გამომცემლობა:
  Penguin books
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Гумилевская М.
 • გამომცემლობა:
  дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1971
 • ავტორი:
  ვიიონი ფ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Ибрагимбеков М.
 • გამომცემლობა:
  Молодая гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  Осеева В.
 • გამომცემლობა:
  дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1970