გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1989
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  იოსელიანი ა.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  მიქაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  გიორგიძე გ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ლორია ა.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  ფილაური ი.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1997
 • ავტორი:
  ავალიანი ს.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  ბუაჩიძე თ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ნუცუბიძე შ
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  ნუცუბიძე შ
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  Щедрин-Салтыков Н.
 • გამომცემლობა:
  Айпетрат
 • გამოცემის წელი:
  1951
 • ავტორი:
  ჯაფარიძე რ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Фролов Л.
 • გამომცემლობა:
  Молодая гвардия
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  წულეისკირი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  ფანჩულიძე დ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  ღლონტი ალ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1963
 • ავტორი:
  ლორთქიფანიძე ნ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.აჭარა
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  შილერი ფ.
 • გამომცემლობა:
  თბილისი
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  Горький М.
 • გამომცემლობა:
  Армгиз
 • გამოცემის წელი:
  1951