გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1971
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  ბაქრაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  ლიტერატურა და ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1966
 • ავტორი:
  ჯილი ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  ცამციშვილი ა.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  აფაქიძე ი.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1987
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  საბლიტგამი
 • გამოცემის წელი:
  1947
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1948
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  კაშმაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  მესხი ნ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1962
 • ავტორი:
  კაჭახიძე გ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართ
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  უბილავა ვ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართ
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ჭილაია ს.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართ
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ჭილაია ს.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართ
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართ
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართ
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართ
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  ჩიქოვანი გრ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართ
 • გამოცემის წელი:
  1964
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართ
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  შენგელია,ა
 • გამომცემლობა:
  სახელგამი
 • გამოცემის წელი:
  1957
 • ავტორი:
  დადიანი შ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართ
 • გამოცემის წელი:
  1958
 • ავტორი:
  კიკილაშვილი.ნ
 • გამომცემლობა:
  ხორნაბუჯელი
 • გამოცემის წელი:
  1993
 • ავტორი:
  ქარდავა.დ
 • გამომცემლობა:
  ბ.სულაკაური
 • გამოცემის წელი:
  2011
 • ავტორი:
  ავტორის გარეშე
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  Ваншенкин К.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  ჩხარტიშვილი, რევაზ
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  სეიდიშვილი ლ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭოთა აჭარა
 • გამოცემის წელი:
  1969
 • ავტორი:
  Балкарова Ф.
 • გამომცემლობა:
  дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1975