გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1968
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ს.გუგუნავა
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  ყურაშვილი ფ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  კალანდაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  კალანდაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  კალანდაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ობოლაძე უ
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ნორაკიძე ვლ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ბანძელაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  ოკუჯავა ბ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  გრიგოლია კ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქ.
 • გამოცემის წელი:
  1977
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1960
 • ავტორი:
  Пушкин А.
 • გამომცემლობა:
  Правда
 • გამოცემის წელი:
  1954
 • ავტორი:
  Стаднюк И.
 • გამომცემლობა:
  Москва
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  გოგატიშვილი შ.
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ნაკადული
 • გამოცემის წელი:
  1965
 • ავტორი:
  ჯაველიძე ე.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  ჭეიშვილი რ.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1980