გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1984
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  კვასხვაძე შ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1952
 • ავტორი:
  წოწონავა ბ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ჰეგელი გ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1973
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1992
 • ავტორი:
  გიგაური რ.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  დავით ეპისკოპოსი
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  Шукшин В.
 • გამომცემლობა:
  Советская Россия
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  "არილი"
 • გამოცემის წელი:
  2002
 • ავტორი:
  Багратион
 • გამომცემლობა:
  Хеловнеба
 • გამოცემის წელი:
  1979
 • ავტორი:
  თაბუკაშვილი ო.
 • გამომცემლობა:
  ხელოვნება
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  Первенцев А.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1978
 • ავტორი:
  ჭელიძე ო.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1992
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Воен.изд.
 • გამოცემის წელი:
  1961
 • ავტორი:
  Чехов А.
 • გამომცემლობა:
  Дет.лит-ра
 • გამოცემის წელი:
  1968
 • ავტორი:
  Драйзер Т.
 • გამომცემლობა:
  Сабчота Сакартв.
 • გამოცემის წელი:
  1988