გვერდების რაოდ: None
გამოცემის წელი: 1967
დარჩენილია:
გამომცემლობა:
 • ავტორი:
  Арсеньев В.
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1972
 • ავტორი:
  თაჰერი ბ.
 • გამომცემლობა:
  "მეცნიერება"
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1983
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ს.გუგუნავა
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1970
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1981
 • ავტორი:
  ყურაშვილი ფ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1982
 • ავტორი:
  კალანდაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  კალანდაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1985
 • ავტორი:
  კალანდაძე ა.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  ობოლაძე უ
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1976
 • ავტორი:
  ნორაკიძე ვლ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1989
 • ავტორი:
  ბანძელაძე გ.
 • გამომცემლობა:
  განათლება
 • გამოცემის წელი:
  1980
 • ავტორი:
  დიურენმატი ფ.
 • გამომცემლობა:
  მეცნიერება
 • გამოცემის წელი:
  1990
 • ავტორი:
  Достоевский Ф.М.
 • გამომცემლობა:
  Наука
 • გამოცემის წელი:
  1986
 • ავტორი:
  Рафили М.
 • გამომცემლობა:
  Худож. литер.
 • გამოცემის წელი:
  1941
 • ავტორი:
  Думбадзе Н.
 • გამომცემლობა:
  Худ.Лит.
 • გამოცემის წელი:
  1984
 • ავტორი:
  უცნობი
 • გამომცემლობა:
  Мысль
 • გამოცემის წელი:
  1974
 • ავტორი:
  ლისაშვილი ი.
 • გამომცემლობა:
  საბჭ.მწერალი
 • გამოცემის წელი:
  1953
 • ავტორი:
  ჭეიშვილი რ.
 • გამომცემლობა:
  მერანი
 • გამოცემის წელი:
  1992
 • ავტორი:
  ბ. ხარანაული
 • გამომცემლობა:
  საქართველო
 • გამოცემის წელი:
  1991
 • ავტორი:
  Никулин Л.
 • გამომცემლობა:
  Гослитиздат
 • გამოცემის წელი:
  1956